ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΕΝΗ ΡΗΞΗ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ

Ασθενής 54 ετών, προσήλθε με ιστορικό τραυματισμού προ 1,5 μηνός, ο οποίος είχε αρχικά θεωρήθει διαστρεμμα. Κλινικως διεπιστώθη αδυναμία πελματιαίας κάμψης, Thompson+ και ψηλαφητό κενό . Η ρήξη του Αχιλλείου τένοντος επιβεβαιώθηκε με υπερηχογράφημα.
Την 15/05/2017  προχωρήσαμε σε χειρουργική αποκατάσταση:
Αρχικά αφαιρέθηκε η ουλή η οποία άφησε ένα κενό περίπου στα 4 εκ.
Στη συνέχεια για να μπορέσω να συμπλησιάσω τα δύο άκρα, πραγματοποίησα ένα ανάστροφο “ V ” στην απονεύρωση, στο ύψος της μυοτενοντίου συμβολής.
Τελικά πραγματοποιήθηκε τελικο-τελικοτελική συρραφή με εξαιρετικό αποτέλεσμα και μετατροπή του “ V ” σε “ Y ”.

 

                                                                              Καραχάλιος Γιώργος Γρηγόρης